αγορά οικοπέδου

Κρατικό “μπλόκο” σε αγορά 100.000 ευρώ από το δήμο Πύλου – Νέστορος

/

“Άκυρο” σε αγορά οικοπέδου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου. Τα 22 στρέμματα στην Κορώνη, η προσαύξηση

Περισσότερα