αγροτικοί γιατροί

Τοποθέτηση 9 αγροτικών γιατρών σε Περιφερειακά Ιατρεία του Νομού Μεσσηνίας

/

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης για την τοποθέτηση αγροτικών ιατρών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία

Περισσότερα