Ακτή Ταΰγετος

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη διοχέτευση υδάτων στο δρόμο Καλαμάτας – Κιτριών

/

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και απομένει η αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα στη Μικρή Μαντίνεια και επί του παραλιακού δρόμου Καλαμάτας –Κιτριών, στο πλαίσιο έργου

Περισσότερα