αμίαντος

Καλαμάτα: Αντικατάσταση αμιάντου από το δίκτυο ύδρευσης

/

Στο πλαίσιο Πρόσκλησης, την οποία έχει εκδώσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για το ΠΕΠ, η ΔΕΥΑΚ (Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας) προετοιμάζει την

Περισσότερα