Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αλλαγές για την εισαγωγή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

/

Τη δυναμική ανανέωση του εκπαιδευτικού ρόλου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, επιχειρεί να πετύχει η διοίκηση του ιδρύματος, με την προώθηση αλλαγών στον

Περισσότερα