ανοιχτά κέντρα εμπορίου

1.500.000 ευρώ για μετατροπή της οδού Αναγνωσταρά σε “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου”

/

Πρόταση, προκειμένου να ενταχθεί στο πλαίσιο Δράσης με τίτλο “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου” αναμένεται να καταθέσει το επόμενο διάστημα ο δήμος Καλαμάτας, σε

Περισσότερα