Άρειος Πάγος

Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την εκχώρηση του καθαρισμού των ρεμάτων οι περιφέρειες

/

Υπόμνημα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου για την εκχώρηση της αρμοδιότητας καθαρισμού των ρεμάτων στις Περιφέρειες χωρίς τους κατάλληλους

Περισσότερα