αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων του δήμου Καλαμάτας

/

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας προσδιόρισε τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων ως εξής: Αντιδημαρχία Οικονομίας – Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων: Στον αντιδήμαρχο

Περισσότερα