αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων του δήμου Καλαμάτας

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας προσδιόρισε τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων ως εξής: Αντιδημαρχία Οικονομίας – Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων: Στον αντιδήμαρχο
City Hospital - Ιδιωτική κλινική Καλαμάτα

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ