αθλητικές εγκατάστασεις

Κωνσταντινέας: Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών της Μεσσηνίας

/

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 016 έργων που αφορούν

Περισσότερα