άτομα με αναπηρία

Παραδόθηκε λογισμικό για άτομα με αναπηρία στο δήμο Καλαμάτας

/

O προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συνάνθρωπός μας με αναπηρία Πέτρος Καλούπης, ιδρυτής του www.disabledbook.com επισκέφθηκε το Δημαρχείο και συναντήθηκε με το Δήμαρχο,

Περισσότερα