Χαρίστης

Αλέξης Χαρίτσης: καινοτομία και εξωστρέφεια στόχος του ΕΣΠΑ

/

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για την «Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων», την τελευταία από

Περισσότερα