Δ. Μπούχαλης

“Φέσι” 3.500.000 ευρώ στο Δήμο Καλαμάτας από ανείσπρακτες οφειλές

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον «Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα» του 2016 του δήμου Καλαμάτας σε σχέση με τα χρέη ιδιωτών. Σύμφωνα

Περισσότερα