διαβήτης

Δωρεάν εξετάσεις και ενημέρωση για το διαβήτη την Παρασκευή στην Καλαμάτα

/

Την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις νεότερες εξελίξεις γύρω από την παγκόσμια «μάστιγα» του Σακχαρώδη Διαβήτη και να κάνουν δωρεάν εξετάσεις

Περισσότερα