δημοτικοί λαχανόκηποι

Δεν συρρικνώνονται οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και δεν κινδυνεύουν θέσεις εργασίας

/

Δεν συρρικνώνονται οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και δεν κινδυνεύουν θέσεις εργασίας, αλλά αντιθέτως, προκύπτει ανάγκη για ίδρυση επιπλέον δομών προκειμένου να καλυφθεί

Περισσότερα

Αστική Γεωργία: 100 δημοτικοί λαχανόκηποι σε ολόκληρη την Καλαμάτα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ενέκρινε την παραχώρηση τεμαχίων δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης 50 τετρ. μέτρων το καθένα σε 8 ενδιαφερόμενους, για την εγκατάσταση

Περισσότερα