αιγιαλός

“Καμπάνα” για αυθαίρετη κατάληψη χώρων αιγιαλού στην Καλαμάτα

/

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, που εδρεύει στην Πάτρα, κοινοποίησε στο Δήμο Καλαμάτας έγγραφα διοικητικής αποβολής, τα

Περισσότερα