εκδρομές

Σχολικές εκδρομές: Χιλιάδες μαθητές από σχολεία ολόκληρης της Ελλάδα στην Καλαμάτα

/

Περισσότεροι από 15.000 μαθητές αναμένεται να επισκεφθούν την Καλαμάτα, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, στο πλαίσιο των σχολικών εκδρομών. Σύμφωνα με το

Περισσότερα

Πάνω από 15.000 μαθητές αναμένονται στην Καλαμάτα

/

Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Καλαμάτα και την περιοχή της μεγάλος αριθμός μαθητών, καθώς τον τόπο μας επιλέγουν σχολεία από την

Περισσότερα