εκτελέσεις

8 Φεβρουαρίου 1944 : 153 πατριώτες Καλαματιανοί εκτελούνται από Γερμανούς – Τα ονόματα

/

Σε αντίποινα για τις ενέδρες ανταρτών σε Γερμανικές φάλαγγες στον Άγιο Φλώρο (5 Φεβρουαρίου) και στην Καζάρμα (8 Φεβρουαρίου) εκτελέστηκαν σαν σήμερα

Περισσότερα