Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

“Δημιουργική λογιστική” στις προσλήψεις του Νοσοκομείου

Για παραποίηση της αλήθειας κατηγορεί η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, τον διοικητή του νοσοκομείου της Καλαμάτας, Γιώργο Μπέζο, απαντώντας σε ανακοίνωση του δεύτερου

Περισσότερα