εξωδικαστικός συμβιβασμός

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Ενημέρωση για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό

/

Τα εργαλεία και τα πλεονεκτήματα του θεσμού της Διαμεσολάβησης στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών και οι βασικές ρυθμίσεις του Νόμου για τον εξωδικαστικό

Περισσότερα