Γεωπονικό

3 καθηγητές του Γεωπονικού στην Καλαμάτα για τις “ασθένειες” της ελιάς

Τρεις καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα επιχειρήσουν να δώσουν απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν την  αντιμετώπιση του δάκου και άλλων “ασθενειών”

Περισσότερα