Harley Owners Group

Harley Owners Group: Στη Μεσσηνία περισσότεροι από 100 “χαρλεάδες”

Το Harley Owners Group (HOG), το επίσημο club ιδιοκτητών Harley-Davidson, είναι το μεγαλύτερο εργοστασιακό club με περισσότερα από 1.000.000 μέλη παγκοσμίως. Κάθε

Περισσότερα