Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Λειτουργία κέντρου για τη διαχείριση των “κόκκινων δανείων” στην Καλαμάτα

Στο ιστορικό δημαρχείο της Καλαμάτας θα στεγαστούν νομικοί και οικονομολόγοι της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στόχος η παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων

Περισσότερα