Οικόπολις 2017

Το βραβείο “Οικόπολις 2017” στο Δήμο Καλαμάτας για το νέο Δημαρχείο

/

Τo βραβείο “Οικόπολις” έτους 2017 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όσον αφορά σε Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Επένδυσης (ανακύκλωση, διαχείριση απορριμμάτων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.ά.)

Περισσότερα