ιστοσελίδα

“Φωνή” αναμένεται να αποκτήσει η ιστοσελίδα του δήμου Καλαμάτας

/

Μια πρωτοποριακή εφαρμογή η οποία θα επιτρέψει την παρακολούθηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του δήμου Καλαμάτας από άτομα με μειωμένη όραση, αναλφάβητους

Περισσότερα