Ιταλικά πανεπιστήμια

Διασύνδεση του ΤΕΙ Πελοποννήσου με τρία Ιταλικά Πανεπιστήμια

/

Το ΤΕΙ Πελοποννήσου, προχωρά στην υπογραφή Συμφώνου Στρατηγικής Συνεργασίας με τρία Ιταλικά Πανεπιστήμια, η οποία οδηγεί σε άμεση διασύνδεση του με Πανεπιστημιακά

Περισσότερα