καφέ κάδοι απορριμμάτων

Έρχονται οι καφέ κάδοι απορριμμάτων στο δήμο Καλαμάτας – Τα σημεία που θα τοποθετηθούν

/

Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα εισαχθεί, προς λήψη σχετικής αποφάσεως, η συλλογή των οργανικών απορριμμάτων σε ξεχωριστό, καφέ χρώματος, κάδο. Σύμφωνα με ανακοίνωση

Περισσότερα