Καλαμάτα - Ριζ΄μυλος

Μέχρι τις 31/12 η μελέτη του Καλαμάτα – Ριζόμυλος

Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχει τελειώσει η μελέτη που αφορά την αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού “Καλαμάτα – Ριζόμυλος”.

Περισσότερα