καλλιτεχνικές σχολές

Σκληρό “μνημόνιο” Νίκα για τους μαθητές των σχολών του δήμου

/

Όποιος δεν πληρώνει δίδακτρα στις σχολές για ένα μήνα θα αποβάλλεται και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις! Αυτό κρύβεται πίσω

Περισσότερα