κάλυκες

Στην ανακύκλωση 25.000 κάλυκες από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλαμάτας

/

Oμάδα κυνηγών αποτελούμενη από μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας, στο πλαίσιο των φιλοπεριβαλλοντικών δράσεών τους, πραγματοποίησε καθαρισμό κυνηγότοπων της περιοχής ευθύνης του

Περισσότερα