ΚΕΚ

Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης από τα ΚΕΚ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

/

Η συνεργασία των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Αργολίδα, στην Κορινθία και τη Μεσσηνία με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών

Περισσότερα