Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

“Ναι” στην ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στην Καλαμάτα

/

Tην ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε το χθεσινό δημοτικό συμβούλιο ανταποκρινόμενο θετικά σε σχετική πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας

Περισσότερα