Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας

Εργασιακή συμβουλευτική από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας

/

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας, αριθμώντας ήδη πέντε χρόνια λειτουργίας, παρέχει πληροφόρηση, ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική σε

Περισσότερα