Κωνσταντινέας

767.000 ευρώ στο δήμο Καλαμάτας για αποζημιώσεις πλημμυροπαθών

/

Τέλος στην παραφιλολογία των τελευταίων ημερών, που μιλούσαν για αδράνεια της κυβέρνησης στο ζήτημα των αποζημιώσεων των πλημμυροπαθών της Καλαμάτας, βάζουν έγγραφα

Περισσότερα