λάμπες οικονομίας

15.000 λάμπες οικονομίας στην Καλαμάτα με τη “σφραγίδα” του Ελεγκτικού Συνεδρίου

/

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την Πράξη 299/2017, την οποία εξέδωσε το Ζ΄ Κλιμάκιό του στις 16 Οκτωβρίου, κρίνει ότι δεν κωλύεται η

Περισσότερα