μέρισμα

22.000.000 ευρώ καθαρά μοιράζει η εταιρεία “Καρέλιας” στους μετόχους της

/

Ξεπερνάει το ποσό των 22.000.000 ευρώ το καθαρό μέρισμα που αποφασίστηκε να δοθεί στους μετόχους της καπνοβιομηχανίας “Καρέλιας”. Η σχετική απόφαση ελήφθη χθες

Περισσότερα