Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ

“Τολμηρές” προτάσεις του τεχνικού κόσμου για την Καλαμάτα του μέλλοντος

/

Πεζοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου, διάνοιξη της οδού Κρήτης, ανάπλαση των εκβολών του Νέδοντα, συνένωση κοινοχρήστων χώρων του Ιστορικού Κέντρου, πεζοδρόμηση της οδού

Περισσότερα