οδικά έργα

72.000.000 ευρώ για έργα σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

/

Τα 72.000.000 ευρώ φτάνει ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων για την άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Στις αρχές του 2019

Περισσότερα