οδός Μπουλούκου

Δήμος Καλαμάτας: Διάνοιξη της οδού Μπουλούκου για την αντιμετώπιση πλημμυρών

/

Στις 9 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας, αρχίζει η διάνοιξη της οδού Μπουλούκου προς βορράν, η οποία θα δώσει λύσεις

Περισσότερα