Πανάγιος Τάφος

Ιστορική ανακάλυψη: Στην Καλαμάτα επιβεβαιώθηκε η αυθεντικότητα του Τάφου του Χριστού

/

Στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα, έγινε η επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του Πανάγιου Τάφου. Η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου

Περισσότερα