Παναγιώτης Τσελέκης

Στον Τομέα Πολιτισμού του Κινήματος Αλλαγής ο Μεσσήνιος, Παναγιώτης Τσελέκης

/

Μετά τη συγκρότηση των Γραμματειών των Τομέων Πολιτικής του Κινήματος Αλλαγής, ανακοινώθηκε η διεύρυνσή τους με την συγκρότηση των ολομελειών τους. Σύμφωνα

Περισσότερα