παραχώρηση

Δωρεάν παραχώρηση ακινήτων του δημοσίου στο Δήμο Οιχαλίας

/

Με το άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 20155/2376 και άλλες

Περισσότερα