περίπτερα

“Νέου τύπου” περίπτερα στην Καλαμάτα μέχρι τις 31 Μαρτίου

/

Κατόπιν συστάσεων του Δήμου Καλαμάτας για την εφαρμογή της κανονιστικής απόφασης 403/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά, μεταξύ άλλων, στις διαστάσεις περιπτέρων,

Περισσότερα