Πολεοδομική Μελέτη Βέργας

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας οι ενστάσεις της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας

/

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου, θα τεθεί το ζήτημα της επικαιροποίησης της πολεοδομικής μελέτης της Βέργας.

Περισσότερα