πρώην καρδιολογική κλινική

Αποκτά ζωή η πρώην καρδιολογική κλινική του παλιού νοσοκομείου της Καλαμάτας

Ξεκίνησε τη Δευτέρα η μετακόμιση των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας στο Β΄ κτήριο του συγκροτήματος του νέου Δημαρχείου (πρώην Καρδιολογική). Το μετασκευασθέν

Τελευταία πράξη για την ολοκλήρωση της ανακατασκευής της πρώην καρδιολογικής

Ο Δήμαρχος και ο νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου υπέγραψαν την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτηρίου πρώην Καρδιολογικής
Navarino Agora
Δωρεάν Ψηφιακή Μαστρογραφία
Δουλειά για Σένα - dypa.gov.gr
City Hospital - Ιδιωτική κλινική Καλαμάτα
myΔΕΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ