πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Τέλος οι πίνακες κιμωλίας στα δημοτικά σχολεία της Καλαμάτας

/

Τις ανάγκες 100 τμημάτων με ισάριθμους πίνακες, σε 29 Δημοτικά Σχολεία της περιφέρειάς του, καλύπτει ο Δήμος Καλαμάτας, με δαπάνη ύψους 18.000

Περισσότερα