Ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς

Μεσσηνία: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της Πυροσβεστικής

/

Το έργο «Ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς», που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, παρουσίασε σε ξενοδοχείο της Καλαμάτας το

Περισσότερα