σχολικά κτίρια

Δήμος Καλαμάτας: 320.000 ευρώ για αναβάθμιση και συντήρηση σχολικών κτιρίων

/

Θα ξεπεράσουν τις 320.000 ευρώ οι εργολαβίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή θα υλοποιηθούν το αμέσως ερχόμενο χρονικό διάστημα που αφορούν την

Περισσότερα