Σι' αν

Στην Κίνα αποστολή από τη Μεσσηνία – Στόχος η ανάπτυξη δεσμών με την πόλη Σι’ αν

/

Στην πόλη της Κίνας Σι’ αν βρίσκεται αποστολή, την οποίαν αποτελούν ο Δημήτρης Δημόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας ως επικεφαλής, ο Θανάσης Βασιλόπουλος,

Περισσότερα