ΣΚΟΣ

Στα αζήτητα του δήμου Πύλου – Νέστορος σημαντικό ακίνητο

/

Στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν περάσει πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία της ΣΚΟΣ, πρώην ΑΣΟ, μετά τη διάλυση της εταιρείας. Έτσι,

Περισσότερα