συγχώνευση

Πρόταση για 7 νέα τμήματα με τη συγχώνευση ΤΕΙ και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

/

Επιπλέον χρόνος θα χρειαστεί για να συγκλίνουν οι θέσεις του υπουργείου Παιδείας με αυτές της επιτροπής για τη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Περισσότερα

Συγχώνευση ΤΕΙ – Πανεπιστημίου: “Μένουν” οι σχολές της Καλαμάτας

/

Διαβεβαίωση ότι η συγχώνευση ΤΕΙ και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεν πρόκειται να πλήξει τις σχολές της Καλαμάτας του Πρύτανη του ΤΕΙ. Τις επόμενες

Περισσότερα